ค่าขนส่ง แบ่งการชำระเป็น 2 รอบ

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง protaobao            2 01 300x300

การชำระเงินรอบแรก

ค่าสินค้า

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง protaobao            1 01 300x300

การชำระเงินรอบสอง

1.ค่าขนส่งจากร้านค้าในจีนมาโกดังกว่างโจว
2.ค่าขนส่งจากโกดังกว่างโจวมาไทย
3.จากโกดังไทยส่งถึงบ้านลูกค้า

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง protaobao            3 01 300x300

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

ค่าขนส่งจากจีนมาไทย

 • ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วัน
 • ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วัน
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง                protaobao 1024x452
 • ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทย ระยะเวลาประมาณ 15 - 30 วัน
 • ขนส่งทางเรือจากจีนมาไทย ระยะเวลาประมาณ 15 - 30 วัน
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง                   protaobao 1024x452

ค่าขนส่ง ขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล
หากเกณฑ์น้ำหนัก และขนาดไม่ถึงขั้นต่ำ
จะถูกคิดค่าขนส่งที่ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้
ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ค่าบริการ
บิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัย
เฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง ขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนัก และขนาดไม่ถึงขั้นต่ำ จะถูกคิดค่าขนส่งที่ 150 บาท
ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัย 
เฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าขนส่งภายในประเทศ

สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง Grid Protaobao new2 07 min 400x148 300x111
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง protaobaonim2

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาณต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ.ม.

Nim Express

 • การส่งต่อในไทยจะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กก.
  ให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ DC
  ของ Nim Express ของจังหวัดนั้นๆ
  สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com 

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก

 • ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่

 • หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า

ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim Express จะติดต่อลูกค้าเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก.
 • สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 ม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่บริษัท นิ่มงดให้บริการจัดส่ง
 

Nim Express

 • การส่งต่อในไทยจะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้าน้ำหนักเกิน 50 กก. ให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่ DC ของ Nim Express ของจังหวัดนั้นๆ สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com 

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)

ให้มารับตามรายละเอียดนี้

สินค้าชิ้นเล็ก

 • ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่

 • หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim Express จะติดต่อลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก.
 • สินค้าที่มีความยาวขนาด 1.7 เมตร
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่บริษัท นิ่มงดให้บริการจัดส่ง
 
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง Grid Protaobao new2 08 min 400x119 300x89
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง protaobaokerry1

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาณต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก.
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง + ยาว + สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 40 ซม. + 50 ซม. + 50 ซม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุ
  ที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก. และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว/ชิ้น
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง + ยาว + สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 40 ซม. + 50 ซม. + 50 ซม. = 140 ซม.
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับท่านที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน ค่าขนส่ง Grid Protaobao new2 06 min 600x451

เหมาะสำหรับการขนส่งจำนวนมาก

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

เหมาะสำหรับการขนส่งจำนวนมาก

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งเหมารถ
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากมาถึงไทยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

** หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน
และต้องการแก้ไขการจัดส่งสินค้า
ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการแก้ไขได้ทันที **

** หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการแก้ไขได้ทันที **