รับนำเข้าสินค้าจากจีน เขียง แหล่งสะสมเชื้อโรคที่เราอาจไม่รู้ตัว

รับนำเข้าสินค้าจากจีน เขียง แหล่งสะสมเชื้อโรคที่เราอาจไม่รู้ตัว   เขียง เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่เกือบทุกบ้าน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการทำอาหาร ทั้งการใช้หั่นเนื้อสัตว์ หั่นผัก หั่นส่วนผสมอื่นๆ อีกมากมาย โดยในแต่ละบ้านต้องมีเขียงอย่างน้อยหนึ่งอันและมักจะเป็นเขียงที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนเขียงใหม่เลยแม้แต่ครั้งเดียว Protaobao เว็บไซต์รับนำเข้าสินค้าจากจีน เลยมีความรู้เกี่ยวกับเขียงดีๆ จาก อ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ได้อ่านกันค่ะ อ.ดร.วรงค์ศิริ ได้กล่าวว่า ที่จริงแล้วเขียงหากเราทำความสะอาดอย่างดีก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดโรค เพียงแต่ว่ากระบวนการที่เรานำเขียงมาใช้ต่างหากที่จะทำให้เขียงกลายเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคได้ เพราะในการเตรียมอาหารแต่ละครั้ง เรามักจะเริ่มจากการหั่นเนื้อสัตว์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยผักหรือผลไม้ ซึ่งมีโอกาสทำให้เชื้อโรคจากเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกถ่ายทอดเข้ามาสู่ผักหรือผลไม้ได้ และถ้าหากผักผลไม้เหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนก็จะกลายเป็นแหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ ในการทำความสะอาดเขียงเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรคนั้น สามารถใช้กรดหรือผงฟูในการล้างเขียงได้และปลอดภัย เพียงแตว่ากรดที่ใช้นั้นต้องเป็นกรดอ่อนๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหารอยู่แล้ว เช่น น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว หลังจากทำความสะอาดควรนำเขียงไปตากแดดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง และไม่ควรจะปล่อยให้เขียงนั้นชื้นเป็นเวลานานเพราะการที่เขียงมีความชื้นจะก่อให้เกิดเชื้อราได้ นอกจากนั้นในระหว่างการทำอาหาร หากต้องหั่นเนื้อสัตว์เป็นอันดับแรก หลังจากหั่นเสร็จก็ควรนำไปล้างด้วยสก็อตไบรท์และน้ำยาล้างจานโดยห้ามใช้ฝอยขัดหม้อเด็ดขาด เพราะจะทำให้เขียงเกิดรอยและกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ การทำความสะอาดเขียงบ่อยๆ และถูกวิธีก็จะทำให้ลดโอกาสในการเกิดเชื้อราบนเขียงได้ หรือถ้าหากใครที่สังเกตว่าเขียงที่กำลังใช้งานอยู่นั้นได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเขียงใหม่ เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ตัวอย่างเขียงที่ Protaobao แนะนำและรับนำเข้าสินค้าจากจีน คือเขียงไม้ทรงแบน มีขนาด 40x28x2 เซนติเมตร ด้วยลวดลายที่สวยงามน่าใช้ …

รับนำเข้าสินค้าจากจีน เขียง แหล่งสะสมเชื้อโรคที่เราอาจไม่รู้ตัว Read More »