สินค้าจากจีนกับ 7 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (ออนไลน์)

สินค้าจากจีน 7 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (ออนไลน์) สินค้าจากจีน สินค้าจากจีนกับ 7 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (ออนไลน์) 7                                                               768x402

สินค้าจากจีน นอกจากเรื่องของความสะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา และมีตัวเลือกมากมายให้เปรียบเทียบแล้ว

เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาช็อปปิ้งออนไลน์นั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ

Protaobao รวบรวมมาทั้งหมด 7 ข้อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนี้

 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยสำคัญอันดับแรกคือ ‘เศรษฐกิจ’ ซึ่งเป็นรากฐานหลักสำหรับการตัดสินใจซื้อใดๆ เหตุผลคือผู้คนจะไม่ซื้อของที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายได้ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ยังไม่มีบทบาทมากเท่ากับเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญที่สุดคือการจ่ายเพื่อซื้อของที่ต้องการจริงๆ

 1. ปัจจัยด้านการทำงาน

‘การทำงาน’ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สินค้าบางอย่างจำเป็นต่อการทำงาน และช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี หรือช่วยทำให้ทำงานง่ายขึ้น ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 1. ปัจจัยด้านการตลาด

มี 4 องค์ประกอบด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, โปรโมชั่น และความน่าเชื่อถือของร้านค้า แต่ละส่วนมีผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์, ราคา, ค่าใช้จ่าย, รีวิวสินค้าจากจีนที่ผ่านๆ มา ฯลฯ

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย อายุ, อาชีพ, การดำเนินชีวิต, สถานะทางสังคม, เศรษฐกิจ และเพศของผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งรายบุคคลและโดยรวม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีกประการคือการค้นหารายการสินค้าที่ง่ายหรืออยู่ในลำดับต้นๆ ของ Search Engines สินค้าที่หาเจอง่ายกว่า ย่อมมีโอกาสที่ผู้คนจะเลือกซื้อได้มากกว่า รวมไปถึงช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงง่าย ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแทบทั้งสิ้น

 1. ปัจจัยทางจิตวิทยา

4 สิ่งสำคัญด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ การรับรู้, แรงจูงใจ, ความเชื่อ และทัศนคติ

 1. ปัจจัยทางสังคม

ข้อมูลนี้ได้อ้างอิงจากครอบครัวและสถานะทางสังคม ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เช่น ผู้ที่อยู่ในสังคม ต้องพบเจอผู้คนมากมาย มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายกว่าผู้ที่มีเพียงสังคมเล็กๆ หรือสังคมชนบท

 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม

ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนต่างใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อน ชนิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริบททางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากสถานที่ที่พวกเขาได้อาศัยและเติบโตมา ปัจจัยทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ยังรวมไปถึงเชื้อชาติ, ศาสนา, ประเพณี, วรรณะ และค่านิยมทางศีลธรรมอีกด้วย

ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น วิธีที่บุคคลหรือกลุ่มเลือกซื้อใช้และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย

นอกจากปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากจีน ความคิดเห็นก็มีผลต่อการซื้อเช่นกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ไขข้อสงสัยได้ที่ ‘ทำไมรีวิวเชิงลบ มีผลดีต่อธุรกิจ?’