เถาเป่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ

เถาเป่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ เถาเป่า เถาเป่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ                                    protaobao 768x402

เถาเป่ามีข้อมูลน่าสนใจจาก LogisticsIQ คาดว่ารายได้โดยรวมจากตลาดระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018 และอาจสูงถึง 27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025

ข้อดีของโซลูชันระบบคลังสินค้าอัตโนมัตินั้น จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและงานที่ใช้เวลานานให้รวบรัดรวดเร็ว โดยปัจจุบันเถาเป่าก็มีระบบการจัดการอัตโนมัติ ขณะเดียวกันระบบคลังสินค้าอัตโนมัติครอบคลุมเทคโนโลยีและอุปกรณ์มากมาย

ตั้งแต่ระบบจัดเก็บ, สืบค้น, ระบบคืน, หยิบสินค้า, ระบบคัดแยก, ระบบสายพานลำเลียง และระบบจัดเรียงสินค้าบนพาเลทไปจนถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูล (ซอฟต์แวร์) และยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ มีหมวดหมู่ระบบอัตโนมัติแยกต่างหากเพื่อเคลื่อนที่และเลือกวัสดุโดยตรง

ข้อดีของโปรแกรมควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ

 • ตอบสนองความความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้า E-Commerce การนำโซลูชันระบบคลังสินค้าอัตโนมัติมาใช้ จะช่วยรักษาต้นทุนและความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ทำให้การค้าปลีกออนไลน์และธุรกิจโลจิสติกส์ได้แรงสนับสนุน ช่วยเพิ่มกำไร ลดต้นทุน สามารถจัดการสินค้าคงคลัง ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และเพิ่มความสามารถในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่น ช่วยขยายขีดความสามารถ เพื่อส่งมอบปริมาณที่ต้องการ โดยโซลูชันคลังสินค้าอัตโนมัติได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับปริมาณและการส่งมอบผลผลิตที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างแม่นยำกว่าการตั้งค่าด้วยตัวเอง มีต้นทุนต่ำและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ช่วยปรับปรุงอัตรากำไรรวมไปถึงลดเวลาจัดส่งและคำสั่งที่ผิดพลาด
 • เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและคุณภาพ โซลูชั่นอัตโนมัติและหุ่นยนต์ช่วยลดแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและลดปริมาณการเลือกที่ผิดพลาด นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น บำนาญ ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อนหรือช่วงพัก ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างเพิ่มเติมหรือชั่วคราวที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการ CapEx (เงินทุน) ที่จำเป็นในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานและการคำนวณ ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ค้าปลีกที่ต้องใช้ในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
 • การเชื่อมต่อโดยตรงแบบ Home-to-Shop เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป สู่การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความต้องการคลังสินค้าอัตโนมัติ เพราะระบบสามารถจัดการสินค้าโดยการปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อส่งมอบได้ตามความคาดหวังของลูกค้า
 • เป็นประโยชน์ต่อร้านค้าออนไลน์ เถาเป่าพบว่าร้านค้าปลีกออนไลน์เป็นตัวอย่างของการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากธุรกิจมีปริมาณมากและอัตรากำไรต่ำ รวมไปถึงข้อจำกัดด้านการจัดเก็บสินค้าและการส่งมอบ โปรแกรมควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ ช่วยทำให้ร้านค้าออนไลน์แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในร้านค้าปลีกออฟไลน์ ทั้งด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งสามารถส่งมอบได้ในวันเดียวกัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ SKU (Stock Keeping Unit) ที่สูงขึ้นและหนาแน่นขึ้น อีกทั้งลดขนาดคลังสินค้าได้สูงถึง 85% รวมทั้งลดต้นทุนดำเนินงานได้ถึง 65% การลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นผลมาจากความต้องการแรงงานมนุษย์ลดลง
 • ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับระดับการปฏิบัติให้เหมาะสมได้โดยการเขียนโปรแกรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบไดนามิก, การจัดการสินค้าคงคลัง และการย้ายสินค้าข้ามคืน โดยซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า ยังสามารถจัดทำรายการสินค้าคงคลังและประสบการณ์ของผู้บริโภคจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์

เมื่อมีระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่ดี สำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์ควรศึกษาเคล็ดลับที่ทำให้ร้านค้าประสบความสำเร็จได้จาก ‘6 เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จของการขายสินค้าออนไลน์’ ขณะเดียวกันร้านค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายเองอยู่บนแพลตฟอร์มทรงอำนาจอย่างเครือ Alibaba เช่น Taobao (เถาเป่า) และ Tmall