ชิปปิ้ง ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ = ผิดกฎหมาย เสี่ยงปรับ 2,000 บาท

ชิปปิ้ง ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ = ผิดกฎหมาย เสี่ยงปรับ 2,000 บาท-protaobao ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ = ผิดกฎหมาย เสี่ยงปรับ 2,000 บาท                                                                      2000      protaobao 768x402

ชิปปิ้ง ในปัจจุบันการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้

 ทำให้เกิดร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ขึ้นมากมายหลายประเภท ความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ร้านค้าและความไว้ใจจากผู้บริโภค

     ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ เพื่อกระตุ้นให้การทำธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้ มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ร้านค้าเถื่อน รวมทั้งสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สำหรับธุรกิจพาณิชย์ที่ต้องทำการจดทะเบียนออนไลน์ในยุคนี้ มีประเภทใดบ้าง…

 1.       ธุรกิจที่มีการซื้อ-ขาย สินค้าหรือบริการด้วยสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งหมายความรวมไปถึงเว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าใน Social Media และแอปพลิเคชั่น
 2.       ธุรกิจที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
 3.       ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
 4.       ธุรกิจที่ให้บริการตลาดกลางในการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace) 

ทำไมต้องจดทะเบียน?

 1.   สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการได้ เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หรือหน้าร้านของตนเอง เมื่อผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายแล้วจะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมมากขึ้น  ซึ่งเลขที่จดทะเบียนนั้นบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้
 2.       หลังจดทะเบียนผู้ประกอบการ มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดขึ้นได้ จึงถือเป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจได้แบบฟรีๆ
 3.       สร้างเครดิตให้แก่ธุรกิจของตนเอง โดยสามารถใช้ทะเบียนร้านค้าเป็นหลักฐานยื่นประกอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียนหรือขอสินเชื่อต่างๆ
 4.       ผู้ประกอบสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified เพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจ

      อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ระบุว่า ให้ร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดร้าน ณ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักเขตต่างๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตามภูมิภาคของตนเอง ซึ่งการจดทะเบียนสำหรับร้านค้าเปิดใหม่ คิดค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาทเท่านั้น ที่สำคัญหากไม่ทำการจดทะเบียนพาณิชย์จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและปรับวันละไม่เกิน 100 บาท อีกด้วย

       นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องเกาะติดสถานการณ์และกฎหมายให้ดี เช่น ผู้ที่นำเข้าสินค้าพรีออเดอร์หรือชิปปิ้งจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ ผู้ขายต้องชำระภาษีศุลกากรให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดเลี่ยงภาษีและถูกปรับเงินย้อนหลังถึง 5 เท่าของราคาสินค้า เป็นต้น แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการสั่งสินค้าจากจีนผ่าน Protaobao สบายใจหายห่วงได้ เพราะเรารับสั่งสินค้าจากจีนผ่านช่องทางออนไลน์ฟรีไม่คิดค่าสั่งสินค้า พร้อมนำเข้าเบ็ดเสร็จครบวงจรและจัดส่งถึงที่ทั่วประเทศอย่างครบวงจร ฉะนั้นผู้ประกอบการที่ใช้บริการกับเราจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสินค้า ไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอน