shipping

Taobao 5 กิจกรรมวันตรุษจีน ที่ขาดไม่ได้

Taobao 5 กิจกรรมวันตรุษจีนที่ขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามประเพณีที่แฝงความเชื่ออันเป็นสิริมงคลของชาวแดนมังกรและคนไทยที่มีเชื้อสาย เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่และเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวในวันหยุดยาว

ชิปปิ้ง เศรษฐกิจชุมชน Local Economy มาแรงทั่วโลกปี 2020

ชิปปิ้ง เศรษฐกิจชุมชน Local Economy มาแรงทั่วโลกปี 2020 อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชน การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการมาของเทคโนโลยีในยุคนี้ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล